Līga Uzulniece

Valdes priekšsēdētāja

liga@alba.org.lv

+371 26667787

http://alba.org.lv

Līga Uzulniece

Pieredze

Vairāk, kā 20 gadi mazo un vidējo uzņēmumu administrēšanas, lietvedības, grāmatvedības, dizaina, juridiskās, mārketinga, projektu vadības un mājas lapu izstrādes jomās un vairāk, kā 18 gadi sociālajā jomā.

  • Kopš 2015. gada janvāra mēneša NSUS labdarības biedrības dibinātāja un vadītāja (www.nsus.lv). NSUS biedrībai SLO statuss.
  • Sadarbība ar vairāk, kā 85 centriem visā Latvijā (sociālās aprūpes centri, pansionāti, vecoļaužu mājas, bērnu nami, speciālās internātskolas). Kā arī ar trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.
  • Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā arī ar sociālajiem dienestiem.
  • Sadarbība ar labdarības organizācijām ārpus Latvijas - Francija, Lielbritānija.

Mērķtiecība, apņēmība, neatlaidība, ambīcijas, misija, intuīcija, prāts, sirds, komunikācija, smaids, ticība un nepadošanās - tie ir manas dzīves atslēgas vārdi.