Par ALBA

Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) mērķis ir apvienot tieši aktīvas labdarības biedrības visā Latvijā, kuras jau darbojas katra savā jomā, realizējot dažādus labdarības projektus vērstus uz bērniem, jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.

Palīdzot aktīvajām labdarības organizācijām, palīdzam cilvēkiem!

Aktīvo labdarības biedrību asociācija (ALBA) ir sociālā platforma, kura izveidota balstoties uz:

 • ilggadēju iegūto pieredzi darbojoties vairāk, kā 20 gadus sociālajā jomā;
 • vadot labdarības biedrību ikdienā;
 • sadarbību ar valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem sociālo jautājumu risināšanas jomā;
 • dažādus labdarības projektu organizēšanu - veselības veicināšana visām vecuma grupām,
  bērnu un jauniešu izglītošana, motivēšanas pasākumu organizēšana visām vecuma grupām;
 • starptautisku labdarības projektu organizēšanu, iesaistot atbalstītājus no visas pasaules;
 • uz sociālās labklājības celšanu trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupām;
 • uz atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • multifunkcionālo medicīnisko mēbeļu iegādes un piegādes pieredzi;
 • sociālā ziņu medija vadīšanas pieredzi;
 • kā arī uz iegūto pieredzi darbojoties vairāk, kā 20 gadus lietvedības, projektu vadības, juridisko jautājumu, mārketinga jomā.

Tāpat pieredze iegūta apmeklējot Latvijā esošos aprūpes centrus, pansionātus, veco ļaužu mājas, kā arī tiekoties ar trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, uzklausot viņu dzīvesstāstus.

Tajā pat laikā svarīga joma ir sabiedrības informēšana par dažādiem sociālās dabas jautājumiem, risinājumu meklēšana valsts un pašvaldību institūcijās. Vairums no mūsu līdzcilvēkiem nezin kur meklēt to vai citu atbalstu, risinot sociālos jautājumus un mūsu komandas pieredze palīdzēs šo jautājumu risināšanā.

Vēlies kļūt par ALBA biedru un darboties aktīvā komandā vienotu mērķu virzienā?

ALBA komanda / ALBA biedri / ALBA asociētie biedri / ALBA biedri - uzņēmēji